[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Komorní scéna Aréna - Divadlo hudby [ Divadlo ]

HISTORIE
Komorní scéna Aréna vznikla na půdě někdejšího Divadla hudby, jež působilo od roku 1986 jako součást Městského kulturního střediska a od roku 1991 samostatně jako příspěvková organizace Magistrátu města Ostravy.
V roce 1992 získalo divadlo název Komorní scéna Aréna. Navázalo na tradici malých generačních divadel s mnohožánrovým zaměřením a vytvořilo alternativu k již existujícím divadelním souborům ve městě.
Aréna však svými pořady přesahuje i do oblastí mimodivadelních (hudba a koncerty - komorní a specializované koncerty, ojedinělý typ pořadu "Koncert pro jeden obraz”, komponované a klubové pořady věnované poezii, výstavy, cestopisné pořady, specializované vzdělávací pořady zaměřené především na středoškolskou mládež, informatika, spolupráce se zahraničím - čestný člen mezinárodní nadace Společně proti AIDS, ediční činnost, spolupráce s Ekologickým informačním centrem Zelený bod atd.).
Komorní scénu Aréna tvoří stálý šestičlenný herecký soubor, jeden režisér a zároveň dramaturg, s minimálním správním a technickým zázemím. Soubor je maximálně vytížený, protože se podílí i na realizaci jiných typů pořadů.
Již třetí sezónu si můžete zakoupit předplatné na naše představení.


POSLÁNÍ
Předkládat mladému publiku "drobné inscenace”, v nichž převažuje atmosféra a cit, novost, neotřelost a nápaditost. Spolupracovat s talentovanými tvůrci (nejen mladé generace) a poskytovat možnost realizace mladým nadějným hercům, studentům konzervatoře a vysokých uměleckých škol.


ČINNOST
Aréna předkládá měsíčně divákům 35 - 40 produkcí různého typu, z toho přibližně 18 - 20 divadelních. Jednotlivé tituly reprízuje divadlo průměrně 45 krát, představení pro děti až šedesátkrát. V možnostech a schopnostech divadla je připravit za sezónu 4 - 5 premiér, často ve spolupráci s hostujícími režiséry, scénografy a hudebníky.
Každoročně je KSA pořadatelem nesoutěžního setkání dětských dramatických kolektivů a souborů handicapovaných dětí Arénka, které přispívá k rozvoji metodiky školní a mimoškolní práce s dětmi v ČR naprosto ojedinělým způsobem díky doprovodným vzdělávacím akcím a seminářům pro učitele a vedoucí souborů.


DRAMATURGIE A POETIKA DIVADLA
Vychází z toho, že divadelní řeč je proměnlivá a že neexistuje absolutní způsob, jak být divadelně dokonalý. Proto se v Aréně nepovažuje za chybu, pokouší-li se jednou oslovit diváka groteskností, jindy psychologickým herectvím. Soustřeďuje se na rozmanitost žánrů - pohádky pro děti, klasický repertoár je inscenován způsobem přijatelným pro mladou generaci. Hraje se zde Shakespeare i Čechov s vlastními autorskými pokusy. Poetika divadla vychází ze specifického komorního prostředí a je alternativou klasickým repertoárovým divadlům. Za rovnocennou se považuje i práce s marionetami (rodinné marionetové divadlo). Divadelní řeč Arény formuje i způsob pohledu režisérů a dalších tvůrců jednotlivých inscenací. Omezujícím a zároveň inspirujícím faktorem je daný prostor a finanční možnosti.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Komorní scéna Aréna - Divadlo hudby
28.října 23
701 85 Ostrava
Česko (CZ)
tel: (+420) 596 114 585
(+420) 596 123 181

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.divadlo.cz

Typ záznamu: Divadlo
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 02.08.2004 v 14:45 hodin


Copyright 1998-2023 © Luděk Šorm